مسابقه عکس قارتال

برای خانواده‌ی بزرگ کفش قارتال

120 میلیون ریال جایزه

تا 25 اردیبهشت ماه تمدید شد

چگونه‌می توانیم شرکت کنیم؟

عکس یا فیلمی از کوهنوردی‌تان که در آن از محصولات قارتال استفاده کردید را استوری یا پست کنید و پیج اینستاگرام قارتال را « به همراه یک جمله در مورد برند قارتال» تگ یا منشن کنید.

صرفا باید عکس را استوری کنیم؟

بله! بعد از مرحله ی یک، همکاران قارتال از شما اطلاعات تماس با فایل عکس‌ها را درخواست خواهند کرد تا در قرعه‌کشی اضافه شوید.

نحوه‌ی انتخاب برنده‌ها چگونه است؟

در پایان تصاویر برگزیده شده را به نوبت در استوری پیج قارتال منتشر می‌کنیم و به تصاویری که بیشترین ویو و همچنین لایک را گرفته باشند جوایز اهدا خواهد شد.

توجه: چنانچه پیج‌تان پابلیک نیست، بعد از تگ کردن قارتال در استوری یا پست‌تان، بعد از گذشت 24 ساعت از زمان استوری یا پست، یک اسکرین شات از آن را به دایرکت پیج قارتال ارسال نمایید.

جوایز فیلم

نفر اول) کفش کوهنوردی S2

نفر دوم) کفش کوهنوردی ساوالان

نفر سوم) کفش کوهنوردی سهند

جوایز عکاسی

نفر اول) کفش کوهنوردی ساوالان

نفر دوم) کفش کوهنوردی سهند

نفر سوم) کفش کوهنوردی کمچی

جوایز فیلم

نفر اول) کفش کوهنوردی S2

نفر دوم) کفش کوهنوردی ساوالان

نفر سوم) کفش کوهنوردی سهند

جوایز عکاسی

نفر اول) کفش کوهنوردی ساوالان

نفر دوم) کفش کوهنوردی سهند

نفر سوم) کفش کوهنوردی کمچی

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.